Search
Close this search box.

Polityka prywatności – cookies

Strona główna » Polityka prywatności – cookies
1. Postanowienia ogólne
 1. Administrator danych – K. Team Grzegorz Kostka z siedzibą przy ul. Westerplatte 55B, 58-100 Świdnica, NIP: 8842277344,  zarządzająca Serwisem dostępnym pod adresem internetowym www.tylnabelka.pl.
 2. Użytkownikiem Serwisu www.tylnabelka.pl jest każdy podmiot, korzystający z usług świadczonych przez Serwis.
 3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204.).
 4. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Serwisu www.tylnabelka.pl
 5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu funkcjonującego pod adresem www.tylnabelka.pl
2. Dane gromadzone przez administratora danych
 1. Administrator gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.
 3. Administrator gromadzi oraz przetwarza:
  1. dane niezbędne w celu rejestracji i założenia konta – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, a w przypadku Użytkownika – przedsiębiorcy, także nazwa i siedziba firmy,
  2. dane niezbędne w celu wysłania Zamówienia – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy, także nazwa i siedziba firmy,
  3. dane niezbędne w przypadku świadczenia usług, których katalog w zależności od świadczonych usług może ulec zmianie – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania lub pobytu, a w przypadku Użytkownika – przedsiębiorcy, także nazwa firmy i jej siedziba oraz nr NIP,
  4. dane niezbędne w celu wystawienia faktury VAT – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, nr NIP oraz adres e-mail,
  5. dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko, oraz adres e-mail.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Administrator gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać możne bezpośrednio pod adresem e-mail: office@franceautoservice.pl.
 6. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
3. Sposób wykorzystania danych osobowych
 1. Administrator może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Użytkownika każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Administratora Użytkownik wyraża odrębną zgodę na stronie Serwisu www.tylnabelka.pl.
 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z usług świadczonych przez Serwis.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerów, na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich zgromadzonych informacji o Użytkownikach w przypadku restrukturyzacji Serwisu, jego sprzedaży, fuzji, wejścia w spółkę, przypisania, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części Serwisu. O przeprowadzeniu procesu Użytkownik będzie informowany każdorazowo w przypadku zaistnienia wspomnianego, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o dalszym korzystaniu lub tez zaprzestaniu korzystania z Serwisu.
 8. Administrator wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 9. Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.
4. Zasady przekierowania oraz udostępniania
 1. W Serwisie mogą znajdować się lub też Serwis może przekazywać swojemu Użytkownikowi łącza do stron internetowych, adresów e-mail, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których prowadzą łącza.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania systemów informatycznych, stron internetowych i aplikacji oraz za poprawność adresów e-mail do których łącza znajdują się w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz informacje udostępniane przez kontrahentów za jego pośrednictwem.
 4. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Stosuje się politykę prywatności Google: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google
  Cookies are used for ads personalisation.
 6. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
5. Zabezpieczenia
 1. Administrator dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do świadczonych usług.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych na adres e-mail: office@franceautoservice.pl
 4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Administrator danych nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.
6. Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik wypełniając i wysyłając zapytanie ofertowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1.01.2022 roku

3/5 – (2 votes)